Posts

Degrabă

Image
Degrabă pe zi se vor face mai multe selfie-uri decât fotografii simple.
Degrabă copiii nu o vor ține minte pe mama fără de urechi de câine.
Degrabă nu vei mai ști cum să faci cunoștință cu o fată fără Swipe Right.
Degrabă nu îți vei putea exprima emoțiile fără emoticoane.
Degrabă căsătoriile se vor înregistra prin status-uri pe Facebook.
Degrabă copilul tău va fi cel care va mânca cactuși pe Youtube.
Degrabă cărțile imprimate vor fi cumpărate doar pentru selfie-uri.
Degrabă copiii vor ști mai bine cum arată pokemonii decât animalele reale.
Degrabă toate singura dată pe care o vei ține minte va fi data zilei tale de naștere.
Degrabă tot ce vei ști să faci va fi un Google Search.
Degrabă.

Democratic Party’s poll addiction

Image
Yesterday, the Democratic Party released its third poll in the last six months. Its name resembles a lot the one traditionally made by the Public Policy Institute.
But why is the governing party so intensely using this tool?
The experience of the Moldovan surveys until recently was related to civil society and external donors. Political parties did not have much money for polls, and, in case they had, they had the results for formulating internal strategies.
The reasons why this practice has changed can be rationalized. 1. Creating and sustaining the party's narrative Before the DP presented it, the change of the electoral system was virtually absent in the public discourse. Moreover, if one were to ask about the significant differences between the three electoral systems in question at the moment, most citizens would not be able to distinguish in between them. But, naturally, when the society doesn’t like the way the country is ruled, it wants to change something. And, asked if they…

De ce PD face sondaj după sondaj?

Image
Ieri, PD a făcut public al treilea sondaj din ultima periodă. Denumirea sa seamănă leit cu cel pe care îl face tradițional IPP.
Dar, de ce, oare, partidul de guvernare utilizează atât de intensiv acest instrument?
Experiența sondajelor din Republica Moldova până nu demult era legată de societatea civilă și donatorii externi. Partidele politice nu prea aveau bani pentru sondaje, iar în caz că aveau, țineau rezultatele pentru formularea strategiilor interne.

Uite că această practică s-a schimbat și cred că din motive lesne de înțeles.


1. Crearea și susținerea narativelor necesare partidului

Până să fi fost prezentată de PD, schimbarea sistemului electoral nu era prezentă în cadrul discursului public. Mai mult, cred că întrebați care sunt diferențele majore ale celor trei sisteme electorale în discuție la moment, cei mai mulți cetățeni nu ar putea răspunde. Dar, este natural că atunci când vezi că ceva nu funcționează să vrei să schimbi ceva. Și, întrebați dacă vor să schimbe sistemul e…

Study on the Democratic Party's bill to fight propaganda

Image
The study by experts from the Community "WatchDog.MD" aims to analyze the impact of the Democratic Party's legislative initiative designed to eliminate Russian propaganda in the Moldovan media. The authors concluded that the new law would have a bearing only on the audiovisual. And propaganda will be diminished rather than eliminated. The way the law is formulated will allow propagandist content transmitters to adapt quickly and deliver the same messages as local products.


It is possible for Russian environments to register local branches. Moldovan broadcasters who are now broadcasting Russian TV shows to translate and modify them so that they can be delivered as domestic content. Besides the small regulatory impact, the law comes with a formulation of the concept of information security entirely different from that proposed by the SIS and approved in first reading by Parliament. This reflects the lack of communication between state structures and politicians, a dangero…

Proiectul PD de luptă cu propaganda e o bulă de săpun

Image
Studiul realizat de experții Asociației Comunitatea ”WatchDog.MD” are drept scop analiza impactului inițiativei legislative a Partidului Democrat prin care se dorește eliminarea propagandei ruse din spațiul mediatic moldovenesc. Autorii au ajuns la concluzia că noua lege va avea impact doar asupra audiovizualului. Iar propaganda va fi mai curând diminuată decât eliminată completamente. Felul în care este formulată legea va permite emițătorilor de conținut propagandistic să se adapteze rapid și să prezinte aceleași mesaje drept produse locale.


Este posibil că mediile ruse să înregistreze filiale locale. Televiziunile moldovenești care retransmit și acum emisiuni ruse să le traducă și să le modifice puțin astfel încât să poată fi livrate drept conținut autohton. Pe lângă impactul de reglementare mic, legea vine cu o formulare a conceptului de securitatea informațională total diferit față de cel propus de SIS și aprobat în primă lectură de către Parlament. Acest fapt denotă lipsa de comu…

Profil de călătoare #3: Diana "Infidela" Mocanu

Image
Când te gândești la călătoarele din Moldova, prima îți vine în gând, Diana. Se pare că ea are și o armată de followeri, dar și de hateri, care se întreabă cum de ea își permite să călătorească atât de mult. Vedeți mai jos un interviu mustos de la, probabil, cea mai activă călătoare din online-ul moldovenesc. Meet Diana! A post shared by Diana Mocanu (@diana_mocanu_) on Jun 17, 2017 at 6:57am PDT
De cât timp călătorești? A post shared by Diana Mocanu (@diana_mocanu_) on Jun 4, 2017 at 6:15am PDT

Eu am învățat că o femeie nu trebuie să își dezvăluie așa vârta pe interneturi (sic)
În câte țări ai fost până acum?  48
A post shared by Diana Mocanu (@diana_mocanu_) on May 19, 2017 at 3:22am PDT

Pe câte continente? 5 Care este ultima țară în care ai călătorit?