Locul declarării anumitor categorii de mărfuri

Conform Regulamentului cu privire la ordinea perfectării actelor şi perceperii plăţilor vamale la importul în Republica Moldova a mărfurilor supuse accizelor din  25.05.1998 trecerea mărfurilor accizate se permite numai prin punctele de control:
 • Leuşeni
 • Ungheni
 • Sculeni
 • Cahul
 • Giurgiuleşti
 • Ocniţa (postul Otaci-auto, Ocniţa-calea ferată)
 • Bender (postul Palanca-auto, Cuciurgan-auto şi calea ferată)
Mărfurile atribuite poziţiilor tarifare 2207, 2710 11 410 - 2710 11 590 şi 2710 19 310 - 2710 19 490 se declară sub regim vamal de import la organul vamal amplasat la punctul de trecere a frontierei de stat.
Mărfurile, cu excepţia alcoolului etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207), ţigărilor de foi (subpoziţia tarifară 2402 10), trabucurilor şi ţigărilor din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20), sînt declarate la organele vamale de frontieră.
Conform Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice Nr. 1100 din 30.06.2000 (art 24)
Importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice se efectuează numai de către agenţii economici care deţin licenţa respectivă, prin punctele vamale:
 • Leuşeni
 • Ungheni
 • Giurgiuleşti (auto)
 • Giurgiuleşti (feroviar)
 • Giurgiuleşti-Port (fluvial)
 • Tudora
 • Palanca
 • Ocniţa
 • Otaci
Conform Anexei la Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate nr.476 din 17 aprilie 2002, se stabilesc următoarele puncte de trecere (pe calea ferată) la introducerea în teritoriul vamal al Republicii Moldova a produselor petroliere:
 • Ocniţa
 • Cuciurgan
 • Etulia
 • Giurgiuleşti
 • Ungheni
Mijloacele de transport auto vor trece prin punctele de trecere a frontierei:
 • Leuşeni
 • Tudora
Conform Anexei la Hotarîrea Guvernului cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri,modificarea şi abrogarea unor acte normative, nr.1073 din 19.09.2008 se permite trecerea (introducerea şi scoaterea) mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare prin următoarele puncte de trecere auto a frontierei de stat:
 • Sculeni- Sculeni
 • Leuşeni- Albiţa
 • Giurgiuleşti- Galaţi
 • Giurgiuleşti- Reni
 • Tudora- Starokazacie
 • Otaci- Moghiliov-Podolsk
 • Briceni- Rosoşeni
 • Criva- Mamaliga
Conform Ordinului  Nr.420/392-0 din 12.11.2008 Cu privire la modificările modului de vămuire  a produselor farmaceutice medicamentele şi alte produse farmaceutice clasificate la grupul 30, cele clasificate la poziţiile 3304 99, 3305 10 şi 3305 90, sistemul cu cedare intrauterină „Merena", clasificat la poziţia 9018 90 85, precum şi plantele medicinale clasificate la poziţia 1211, conform Nomenclatorului de Mărfuri se plasează în libera circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv importate din zone libere sau livrate ca ajutor umanitar) numai cu condiţia vămuirii printr-un singur „ghişeu unic specializat" creat în cadrul biroului vamal Chişinău, postul vamal Chişinău intern 7 (Stăuceni)  
Conform Ordinului Serviciului vamal Cu privire la importul telefoanelor celulare, precum şi a pieselor de schimb şi accesoriilor pentru ele, nr. 91-O din 17.03.2007, plasarea în regim vamal de import a telefoanelor celulare de standard GSM (poziţia tarifară 8525 20 910), precum şi a pieselor de schimb şi accesoriilor la acestea se va efectua exclusiv la biroul vamal municipal Chişinău (postul vamal central).
Începînd cu 1 octombrie 2010 sunt abrogate următoarele Ordine ale Serviciului Vamal:
1. Ordinul nr. 433-O din 16.11.2006, „ Cu privire la repartizarea operaţiunilor de vămuire la Biroul vamal Chişinău-municipal";
2. Ordinul nr. 35-O, din 29.01.2010, „Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri", cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul nr. 126-O din 07.04.2010, „Cu privire la modul de vămuire a mărfurilor de larg consum", cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 185-O din 17.05.2010, „Cu privire la modul de vămuire a unor categorii de mărfuri și mijloace de transport", cu modificările şi completările ulterioare.
 Astfel fiind introdus Ordinul nr. 350-O din 24 septembrie 2010, cu privire la competența funcțională a unor posturi vamale (cu modificari operate prin ordinul din 12 octombrie 2010) .
via 

Popular posts from this blog

Chirtoacă și justiția selectivă

7 organizații care ar putea cere interzicerea concertului Prodigy în PMAN

Profil de călătoare #3: Diana "Infidela" Mocanu