Skip to main content

Procedura de vămuire

Conform prevederilor Capitolului IV din Codul vamal, procedura de vămuire a mărfurilor se efectuează după următoarele reguli generale:
  • Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele de frontieră în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor. Serviciul Vamal are dreptul să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport. La solicitarea persoanei, vămuirea poate fi efectuată, cu acordul organului vamal, în alte locuri şi în ore extraprogram, din contul persoanei.
  • Actele vamale în cadrul procedurii de vămuire se perfectează în limba de stat. Ca excepţie pot fi admise acte întocmite în limbi străine vorbite de colaboratorii vamali.
  • Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la operaţiunile de vămuire. La cererea organului vamal, aceste persoanele sînt obligate să asiste la vămuire şi să acorde asistenţă colaboratorului vamal.
  • În scopul vămuirii, titularii de drepturi asupra mărfurilor şi organul vamal este în drept să preleve probe şi mostre de mărfuri, supunîndu-le cercetării (expertizei)
  • Operaţiunile  de  transportare, cîntărire, încărcare, descărcare, transbordare, reparaţia ambalajului deteriorat, ambalarea, reambalarea, deschiderea ambalajului se efectuează la cererea organului vamal sau cu acordul acestuia şi nu  trebuie să  implice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal.
Etapele operaţiunii de vămuire sînt următoarele:
1) Operaţiuni prealabile vămuirii  - acţiunile vamale precedente vămuirii şi plasării mărfurilor şi mişloacelor de transport sub un anumită destinaţie vamală, după cum urmează:
2)  Depozitare provizorie - procedură prin care mărfurile (inclusiv cele care la momentul introducerii în ţară nu întruneau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a li se acorda o destinaţie aprobată de organele vamale) se păstrează în locuri autorizate, fără achitarea drepturilor de import, impozitelor şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, pînă la plasarea acestora într-un anumit regim vamal sau o altă destinaţie aprobată de organele vamale.
Procedura de depozitare este reglementată de Ordinul  Serviciului Vamal nr. 230-O  din  28.06.2007 
Plasarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează în baza declaraţiei sumare. care se completează conform procedurii stabilite în Ordinul Serviciului Vamal nr.185-O din 25.05.2006 referitor la aprobarea Normelor de utilizare a declaraţiei sumare
Registrul depozitelor vamale provizorii
3)  Declararea.
Declararea mărfurilor şi prezentarea lor pentru vămuire se efectuează de către declaranţi sau reprezentanţii acestora, prin depunerea unei declaraţii vamale în detaliu, în formă scrisă, la încheierea procedurii de tranzit sau în termen de 20 de zile de la data depunerii declaraţiei sumare.
Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu sunt stabilite în Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O  din  24.12.2009.
Declaraţia vamală se depune pentru fiecare document de transport. 
Declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru bunurile importate sau exportate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale, a căror valoare în vamă nu depăşeşte o sumă echivalentă cu 50 EURO şi în alte cazuri prevăzute de Ordinul susmenţionat
Procedura de prelucrare a  declaraţiei vamale în detaliu prin procedee informatice se realizează conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Serviciului vamal nr. 480-O din 18.12.2006 şi include următoarele etape:
Etapele procedurii informatice  

Iniţial declaraţia vamală se completează de către specialistul în domeniul vămuirii, accesînd modulul informaţional al programului automatizat vamal AsycudaWorl, după care declaraţia se stochează pe serverul central al organului vamal şi se înregistrează cu atribuirea automată a numărului şi datei de înregistrare.
Acceptarea declaraţiei vamale se comunică declarantului prin trimiterea unui mesaj de răspuns, conţinînd detaliile de identificare, numărul şi data de înregistrare a acesteia. După tipărirea pe formularul special, declaraţia vamală şi actele de însoţire a mărfii se depun de către specialistul în domeniul vămuirii împuternicit la punctul de recepţie-selecţie din cadrul biroului vamal/postului vamal.
Colaboratorul vamal de la punctul de recepţie-selecţie verifică dacă declaraţia vamală a fost înregistrată pe server, utilizînd modulul informaţional; verifică dacă documentele care însoţesc declaraţia vamală în detaliu au fost înregistrate de sistemul informaţional vamal, primeşte declaraţia vamală, dacă aceasta respectă condiţiile stabilite, şi comandă validarea electronică a acesteia. Această comandă conduce la aplicarea criteriilor de selectivitate generale.
Concomitent, se efectuează distribuirea în mod automat a declaraţiei unui colaborator vamal în cazul în care declaraţia vamală este selectată pe unul dintre culoarele de control (roşu sau galben).
Culoarul galben de vămuire determină acordarea liberului de vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar, iar culoarul roşu determină acordarea liberului de vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar şi fizic.În aceste cazuri declaraţia şi actele se transmit la punctul de control documentar.
Dacă declaraţia vamală este selectată pe culoarul verde de vămuire, acordarea liberului de vamă se efectuează fără efectuarea controlului documentelor şi al mărfii.
Procedura de vămuire se finalizează cu eliberarea actelor şi acordarea liberului de vamă.
via

Popular posts from this blog

Slang-ul moldovenesc din 2018

Nimic nu te face să te simți mai bătrân decât faptul că nu mai înțelegi slang-ul modern. În această postare vă voi face cunoștință cu cei mai populari termeni ai slang-ului moldovenesc din 2018.

1. Donat -  persoană credulă, săritoare la nevoie
Exemplu: - Cristian, ce donat ești! Nu vezi că e o șmecherie?
2. A umbla înghimpat
-  a fi sub efectul unor droguri recreaționale.

Exemplu: - Marcel, pe unde te-ai înghimpat?
3. Mayovka (a nu se confunda cu mayorka) - perioadă scurtă de până la trei luni când tinerii se activizează pentru a susține un partid/candidat politic.
Exemplu: - Ana azi nu vine la perechi? - Nu știai? Ea umblă cu mayovka.

4. Mayorka (a nu se confunda cu mayovka) - situație în care ai fost angajat la un serviciu la care nu te pricepi.
Exemplu: Daniel a fost angajat la bancă și acum la toate ședințele se simte ca o mayorkă.

5. Palpatine - un politician abil care doarme puțin și susține partea întunecată a forței.
Exemplu: - De ce îl numești pe imperator - Palpatine? - Pentru…

Butka business-ului moldovenesc 🤷

Pe noi, moldovenii, e ușor să ne minți ca să nu folosesc un verb licențios. Și cel mai bine o fac nu politicienii care datorită ciclurilor electorale o fac cu regularitate de 2-4 ani, ci antreprenorii noștri locali.Cum se face business-ul moldovenesc? Foarte simplu! Intri pe Aliexpress și te uiți ce costă vreun dolar. De exemplu, un încărcător. Cumperi, te înțelegi la vamă, că ai cumătri, sau mai și plătești vreun TVA, care mai adaugă vreo 20% la dolarul tău. Apropo, toți chinezii îți propun invoice-uri cu prețuri mai mici ca să nu te cheltui tare. Închiriezi niște locații mici, dar plasate strategic în locuri aglomerate (pe bulevarde, lângă piața centrală șamd). Și pui prețuri de vreo 200 de lei - la moment în jur de $12. Venitul tău curat să zicem că nu e de 1000%, ci vreo 700%.Din partidă vreo treime vor fi defecte, dar nu îți pasă. Chiar dacă cineva va reveni să returneze cumpărătura, sunt șanse puține să păstreze și bonul fiscal și cutia, să vrea să scrie plângeri și să meargă…

Infografic: Analiză juridică a cazului #CaritateGate

#CaritateGate a stârnit un val de reacții controversate referitoare la activitatea fundației care administrează site-ul, dar și calității investigației RISE. În infografic, vedeți o analiză teoretică a încadrării juridice a activității ambilor "actori" ai acestui proces. Nu uităm de prezumția nevinovăției și de faptul că binele pe care îl faci nu te absolvă de răspunderea pentru răul care îl provoci. Valabil pentru ambele părți.